Προτείνετε το σε έναν φίλο

Vitara - Grand Vitara Γρανάζια μείωσης 3.56

Vitara - Grand Vitara ..2006 T-case gears. Ratio 3.56 : 1
VitaraGears1.png