Χρησιμοποιούμε cookies
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Μάθετε περισσότερα για το πως χρησιμοποιούμε τα cookies και πως να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις.
×
Protrack Off Road Tech
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η www.protrack.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003) και του κοινοτικού δικαίου.
Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της www.protrack.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet).
Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ-Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


2. ΕΓΓΡΑΦΗ
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία /ες της www.protrack.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την www.protrack.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.


3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Η www.protrack.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η www.protrack.gr , θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.
Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την www.protrack.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.
Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).
Η www.protrack.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.


4. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η www.protrack.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του www.protrack.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες / μέλη.


5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η www.protrack.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.


6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η www.protrack.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη / μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.protrack.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της www.protrack.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα υπηρεσιών της www.protrack.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της www.protrack.gr
Η www.protrack.gr δηλώνει ότι δεν διατηρεί κανένα απολύτως δικαίωμα σε λογότυπα ή ονόματα (μάρκες, μοντέλα οχημάτων κ.α.) άλλων εταιρειών, τα οποία χρησιμοποιούνται στη ιστοσελίδα, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.


8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τα προϊόντα της www.protrack.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, αποποιούμενη οιασδήποτε ζημίας ή κινδύνου που μπορεί να προέλθει από τη χρήση τους.
Η www.protrack.gr ρητώς δηλώνει ότι τα προϊόντα προορίζονται για μετατροπές οχημάτων και δεν είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση τους παρά μόνο την πώληση.
Κατόπιν της τοποθέτησης και της ενδεχόμενης μετατροπής οχήματος, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τη λειτουργία ή την θεώρηση του οχήματος από σχετικές υπηρεσίες ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ κ.α.).
Η www.protrack.gr συνιστά οι τοποθετήσεις προϊόντων να τελούνται από πιστοποιημένους τεχνικούς οχημάτων.
Η www.protrack.gr καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και των αποτελεσμάτων τους.


9. «ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)
Η www.protrack.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners στη www.protrack.gr.
Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η www.protrack.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners στην www.protrack.gr ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


10.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)
Η www.protrack.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η πρόσβαση στις σελίδες / υπηρεσίες της www.protrack.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.


11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ–ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΟΡΩΝ
Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.protrack.gr απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού πελάτη–μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω («ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ») οριζόμενα. Επίσης, απαιτείται η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας του πελάτη–μέλους, η οποία διενεργείται με την εκ μέρους της www.protrack.gr αποστολή e-mail επιβεβαίωσης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει χορηγήσει στην www.protrack.gr κατά την εγγραφή του ως πελάτη–μέλους και την δημιουργία του λογαριασμού του.
Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι αποκλειστικώς και μόνον η Ελληνική. Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται και θα διατηρούνται στο αρχείο της www.protrack.gr για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992).


12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω της www.protrack.gr με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρεία www.protrack.gr εντός 14 ημερών από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι δαπάνες μεταφοράς ή τυχόντες τελωνιακοί δασμοί από τρίτες χώρες, του επιστρεφόμενου εμπορεύματος, θα βαρύνουν τον χρήστη-πελάτη, ο οποίος σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, θα πρέπει να εξοφλήσει ή προκαταβάλει αυτούς. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να αποσταλθούν χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί ή τοποθετηθεί, χωρίς να έχουν υποστεί βλάβες ή φθορές σε μέρη τους και χωρίς να λείπουν μέρη ή εξαρτήματα αυτών, άλλως δεν θα παραλαμβάνονται από την www.protrack.gr.


13. ΤΙΜΗ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ–Φ.Π.Α.
Οι δαπάνες μεταφοράς δεν είναι σταθερές αλλά υπολογίζονται κατά περίπτωση για παραγγελίες εντός Ελλάδας και για παραγγελίες από το εξωτερικό, και βαρύνουν αποκλειστικώς και μόνον τον πελάτη / μέλος.
Οι δαπάνες μεταφοράς δύνανται να μεταβληθούν λόγω ειδικών συνθηκών (υπέρβαρο, ογκώδες δέμα, κ.ο.κ.) και οριστικοποιούνται με την έγκριση του πελάτη / χρήστη, ο οποίος είναι ενήμερος πριν την πληρωμή.
Οι τιμές των προϊόντων ενσωματώνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. που τα βαρύνει.
Στις περιπτώσεις παραγγελιών από το εξωτερικό, οι τιμές αναφέρονται άλλοτε χωρίς φόρους, (ΦΠΑ κ.λ.π) γιά εγγεγραμένους πελάτες / μέλη εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης, και άλλοτε συμπεριλαμβάνοντας φόρους (ΦΠΑ κ.λ.π), για εγγεγραμένους πελάτες / μέλη από την Ευρωπαϊκή ένωση που δεν διαθέτουν επαγγελματικό Α.Φ.Μ.
Για δασμούς ή φόρους ή έξοδα, τα οποία ενδεχομένως προκύψουν από τελωνεία τρίτων χωρών, η έξοδα πέραν των προβλεπομένων, η www.protrack.gr δεν φέρει ευθύνη και δεν μπορεί να προβλέψει ή προϋπολογίσει, διότι αφορούν στην πολιτική εισαγωγών και εξαγωγών της εκάστοτε χώρας. Υπεύθυνος για τη σχετική ενημέρωση και καταβολή ενδεχόμενης δαπάνης είναι ο πελάτης / μέλος.
Σε κάθε περίπτωση πριν τη τελική παραγγελία, το ποσό που θα αναφέρεται θα είναι στην διάθεση του πελάτη / μέλους ως καθαρή αξία προϊόντος πλέον φόρων (ΦΠΑ κ.λ.π).


14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η www.protrack.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή σελίδα και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.


15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.protrack.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της www.protrack.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της www.protrack.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

16.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η www.protrack.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Η www.protrack.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση μέχρι 256-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.
Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την www.protrack.gr και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστεθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η www.protrack.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.protrack.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την www.protrack.gr σε σχετικό φυλασσόμενο ηλεκτρονικό αρχείο.

×

TOP